Fantasy world ng Pinas the unfinished Disneyland

Look the inside beauty of unfished Disneyland!! Sayang di natapos meron na sana tayong Disneyland..

Fantasy world ng Pinas the unfinished Disneyland

Source

Look the inside beauty of unfished Disneyland!!
Sayang di natapos meron na sana tayong Disneyland..