Thailand

การเลิกสูบบุหรี่ในขณะที่กำลังพักผ่อนจะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

การให้คำปรึกษาหรือกลุ่มสนับสนุน: การพูดคุยกับนักบำบัดหรือการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสามารถช่วยให้ผู้คนเอาชนะการพึ่งพายาสูบทางจิตใจและให้ความรู้สึกเป็นชุมชนและการสนับสนุนในระหว่างกระบวนการเลิกบุหรี่